വെബ്സൈറ്റ് നിബന്ധനകളും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും

1. നിബന്ധനകൾ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, http://mal.gghbgg.cn ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതിലൂടെ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് നിബന്ധനകളും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളുമായുള്ള കരാറിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ പകർപ്പവകാശവും വ്യാപാരമുദ്ര നിയമവും ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുക

വ്യക്തിഗത, വാണിജ്യേതര താൽക്കാലിക കാഴ്ചയ്ക്കായി മാത്രം സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് താൽക്കാലികമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ

അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ലൈസൻസ് നൽകുന്നതാണ്, പട്ടയ കൈമാറ്റമല്ല, ഈ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനാകില്ല:

ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ലംഘനത്തെ തുടർന്ന് സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കും. അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കാണാനുള്ള അവകാശവും അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ അച്ചടിച്ചതോ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലോ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം. ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ സേവന ജനറേറ്ററിന്റെ നിബന്ധനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

3. നിരാകരണം

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും "ഉള്ളത് പോലെ" നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ യാതൊരു വാറന്റിയും നൽകുന്നില്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം, അതിനാൽ മറ്റെല്ലാ വാറന്റികളും നിഷേധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കൃത്യതയോ വിശ്വാസ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മെറ്റീരിയലുകളുമായോ ഈ വെബ്‌സൈറ്റുമായി ലിങ്കുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളുമായോ എന്തെങ്കിലും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല.

4. പരിമിതികൾ

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉപയോഗമോ കഴിവില്ലായ്മയോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക്

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിതരണക്കാർ ഉത്തരവാദികളാകില്ല. , അത്തരം നാശത്തിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വാമൊഴിയായോ എഴുതിയതോ. ചില അധികാരപരിധികൾ സൂചിപ്പിച്ച വാറന്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകസ്മികമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഈ പരിമിതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകണമെന്നില്ല.

5. പുനരവലോകനങ്ങളും പിഴവ്

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയലുകളിൽ സാങ്കേതിക, ടൈപ്പോഗ്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പിശകുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകൾ കൃത്യമോ പൂർണ്ണമോ നിലവിലുള്ളതോ ആണെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അറിയിപ്പില്ലാതെ ഏത് സമയത്തും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ മാറ്റിയേക്കാം. സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ മെറ്റീരിയലുകൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും നൽകുന്നില്ല.

6. ലിങ്കുകൾ

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളും അവലോകനം ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ അത്തരം ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയല്ല. ഏതെങ്കിലും ലിങ്കിന്റെ സാന്നിധ്യം സൈറ്റിന്റെ സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്ത വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്.

7. സൈറ്റ് ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ പരിഷ്ക്കരണം

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ഏത് സമയത്തും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിനായുള്ള ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ നിബന്ധനകളുടെയും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെയും നിലവിലെ പതിപ്പിന് നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

8. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത

ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കുക.

9. ഭരണ നിയമം

സ്കിസ്സര്‍ ലിഫ്റ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍ ന്റെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ക്ലെയിമും നിയമ വ്യവസ്ഥകളുടെ വൈരുദ്ധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ കോടാലി നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.